Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

- Môn nhượng quyền này ko mới, sở hữu mặt trên thế giới hơn 100 năm qua, là nối tiếp tư duy cho các mô hình buôn bán trên thế giới, trong đó với Direct Marketing/ Word of Mouth, MLM (Amway, AVON, ...), BNI, Action Coach, ... hay gọi chung chung như Việt Nam mình là đa cấp. Nguyên nhấn mạnh mọi ngành nghề, mọi mô hình kinh doanh, giả dụ mang đến tiện dụng cho con người thì gọi là tốt, và ngược lại. Mỹ là đế đô tài chính và cũng là nơi phát minh ra hầu hết các mô hình kinh doanh bựa nhất, tối ưu nhất. Trung Quốc là nhà nước copy nhanh nhất và bá đạo nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn chiếc thích hợp nhất trong điều kiện của chính mình.

🍁 Vậy, NHƯỢNG QUYỀN hay NHƯỢNG QUYỀN MÔ HÌNH KINH DOANH LÀ GÌ?

- Nhượng quyền (NQ) là việc siêu thị nhượng quyền, người mang sản phẩm hoặc hệ thống marketing đã qua chứng nhận thành công, cho phép các doanh nghiệp khác buôn bán dưới tên nhãn hàng của mình qua hình thức thu phí.

- Nhượng quyền là mô hình được tiêu dùng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, từ ẩm thực đến bán lẻ, dịch vụ. Bất kỳ ngành nghề nào với tài sản sử hữu trí tuệ, với thiết lập hệ thống buôn bán hiệu quả đều với thể nhượng quyền, ngay cả sở hữu ngành thương nghiệp điện tử đang nở rộ hiện nay. - Doanh nghiệp đứng ra cấp phép được gọi là nhà hàng nhượng quyền (Franchisor). Cá nhân hoặc nhà hàng đứng ra chọn quyền tiêu dùng thương hiệu, được gọi là đối tác nhận quyền (Franchisee). 🍁 NHƯỢNG QUYỀN CÓ DỄ KHÔNG, LÀM SAO CÓ "QUYỀN"?

1. Bạn nên với QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:
- Thương hiệu
- Bí mật marketing (công nghệ, phát minh, ...)
- Tác quyền (tài liệu, ...)

2. Bạn buộc phải QUYỀN ĐƯỢC NHƯỢNG:
- Theo luật Việt Nam, Bạn bắt buộc kinh doanh hiệu quả trong một năm thì mới được nhượng quyền

3. Dựa vào đâu để tôi biết mô hình buôn bán này khả thi?
- Đầu tiên Bạn buộc phải coi xét hai khía cạnh: Mô hình kinh doanh chuẩn + Khả năng thành công hiệu quả
- Thế nào là Mô hình marketing chuẩn: tức là mô hình đấy với thể copy, nhân rộng, nghĩa là nên đơn thuần mà hiệu quả
- Thế nào là Khả năng thành công: tức là sau khi hợp tác, Net Profit cần từ 10% trở lên hay buộc phải bằng hoặc cao hơn tỉ lệ lạm phát thực tại tại địa phương, hay còn gọi là tổn phí cơ hội, cùng một khoảng đầu tư, tôi sẽ tiêu dùng vào nơi nào đem đến lợi nhuận cao nhất. Mời Bạn quan sát phân tích P&L (báo cáo lời và lỗ)

DOANH THU THUẦN (Total Revenue)

Doanh số (Sales)
- Giá vốn hàng bán (Cost of good sold_CoGS)
-----------------------------------------------------------------------------------
= Lãi gộp (Gross Proifit)

(trừ đi)
CHI PHÍ TÁC NGHIỆP (Operation cost/ Running cost/ OPEX)

- Phí nghiên cứu tăng trưởng (R&D cost)
- Phí quản lý/ điều hành (General & Admin cost: Salaries and Wages, Insurance, Rent, ...)
- Phí bán hàng (Cost of sales: Marketing, Advertising)
 -----------------------------------------------------------------------------------
= Thu nhập EBITDA (Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation)

 (trừ đi)

- Khấu hao tài sản hữu hình (Depreciation of tangible asset)
- Khấu hao của cải vô hình (Amortisation of tangible asset)
-----------------------------------------------------------------------------------
= Thu nhập EBIT (Earning before Interest, Tax, also call Operating Cost)

(trừ đi)

- Phí đi vay (Interest Expenses)
-----------------------------------------------------------------------------------
= Thu nhập trước thuế (Pre-tax profit)

(trừ đi)

- Thuế các chiếc (Tax Declared)
-----------------------------------------------------------------------------------
= LỢI NHUẬN RÒNG (Net Profit)

- Như vậy nhà đầu tư tìm nhượng quyền nên quan tâm Net Profit (là tiền cho vào túi của mềnh í), cần bắt buộc bên Franchisor chứng minh khả năng thành công của dự án. Công ty nhượng quyền nào lập lờ thì Bạn nên cho nó lên đường luôn đi.


4. Nhượng quyền thu phí tổn gì?

- Cấp phép nhượng quyền (Franchise fee: 5 năm): phí tổn ban đầu, phí gia nhập hệ thống
- Phí tiêu dùng thương hiệu hằng tháng (Royalty fee/ Continuing fee: khoảng 8% Net profit), tính theo hai phương pháp
++ %/ Doanh thu (minh bạch): Việt Nam mình con số này tùm lum
++ hoặc 1 con số khoáng cụ thể từ %/Doanh thu (ước lượng, đưa luôn con số)

- Phí đào tạo (có thể tách riêng hoặc cộng dồn luôn vào chi phí tiêu dùng thương hiệu, và rêu rao là tao free chi phí này, ba xạo ghê)
- Phí Marketing (0,5 - 2% Doanh thu đưa vào quỹ Marketing fund để cuối kỳ hạch toán chi phí, hoặc đưa luôn vào royalty fee)
- Khi đã mô hình kinh doanh khả thi thì Bạn khởi đầu xây dựng hạ tầng cơ sở trước khi đem NHƯỢNG lại cho người khác:

🍁 LÀM SAO ĐỂ "NHƯỢNG"?

1. Nghiên cứu thị trường: xác định những thị trường mục đích khả năng nâng cao trưởng nhượng quyền trong ngày mai (chi tiêu hộ gia đình, cơ sở hạ tầng, ...)
- Xác định Traffic generation: nơi sẽ chế tạo người mua cho mình.
- Market Mapping: xây dựng bản đồ thị trường bên cạnh điểm đầu tiên, làm cho thị trường sắp trước để tằn tiện giá thành ban đầu, tối ưu chi phí. Mỗi đối tác tham gia hệ thống cần bảo đảm doanh thu cho họ chuẩn y số km bán kính quanh đó công ty kinh doanh.


2. Phân cái những cấp Nhượng quyền:
- Một chi nhánh (Single unit): theo quận/ huyện, ...
- Nhiều chi nhánh (Multi unit): theo quận/ huyện, ...
- Phủ khu vực (Area Developer): mỗi thành thị 1 đơn vị.
- Đầu nhánh toàn quốc (Master franchise): thường là cả quốc gia một đơn vị

3. FRANCHISOR cần khiến cho gì?
- Chịu trách nhiệm chính: nhân rộng mô hình, lớn mạnh nhãn hàng và hệ thống.
- Vận hành và quản trị thị trường/ chi nhánh:
++ Nhân sự và đào tạo
++ Thương hiệu/ Tiếp thị
++ Vận hành hiệu quả
++ Phát triển hệ thống nhượng quyền

🍁 THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI CHO NGÀNH NÀY THẾ NÀO?

- Dù cho thời điểm nào, còn con người thì còn cơ hội cho hầu hết mọi ngành nghề.
- Nếu Bạn không thích làm cho Franchisor hoặc Franchisee thì Bạn vẫn sở hữu thể tham gia hệ sinh thái của những doanh nghiệp NHƯỢNG QUYỀN. Nghĩa là Bạn sẽ là các siêu thị phụ trợ cho ngành này như Tư vấn đầu tư/ Nghiên cứu/ Chiến lược, Pháp lý, Tài chính, Trang thiết bị, Thiết kế/ Xây dựng, Nhân sự đào tạo,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét